Bibelen og troen i en brydningstid

Morten Thomsen Højsgaard, generalsekretær i Det Danske Bibelselskab, er aktuel med ny bog om troens fremtid i Danmark. Adventnyt mødte ham i november til en snak om kirke, tro, iPads og meget mere.

Trykt i Adventnyt januar 2012.

Jeg møder Morten Thomsen Højsgaard en efterårseftermiddag i Bibelselskabets lokaler på Frederiksborggade i København. Her arbejder ca. 20 personer, og man fornemmer hurtigt, at det er et sted med høj aktivitet. På en udstillingsreol står bibler i alle afskygninger til alle aldersgrupper, salmebøger og nok bøger om Bibelen og kristne emner til rigeligt at tilfredsstille min nysgerrighed, mens jeg venter. Tidligere var der også bogsalg i stueetagen, men det er lukket tilbage i 2008. Da jeg spørger, hvordan det har påvirket salget, er det overraskende svar: ”Efter en omstilling er det blevet positivt.” I dag bliver bibler, ligesom de fleste andre bøger, købt online.

Interessen for Bibelen er da heller ikke forsvundet. På det netop overståede Bogforum valgte én ud af 24 besøgende at tilmelde sig Bibelselskabets nyhedsbrev. Som generalsekretær for Bibelselskabet er det med god grund, Morten glæder sig over den statistik. Men i det hele taget er det svært at sætte fingeren på noget, Morten virker decideret utilfreds med.

Den tredje reformation

Også selv om hans nye bog, Den tredje reformation, for nogle kristne måske vil virke noget dyster. I bogen beskriver han, hvordan religiøsiteten i Danmark er under forvandling: den institutionaliserede kristendom er ved at miste fodfæstet, og den erstattes af en ny individuel åndelighed, der sammensættes efter enhvers eget behov, med tydelig inspiration fra østlige religioner. ’Google-buddhister’ er Mortens navn for disse nye religiøst søgende.

Men det behøver ikke at være en dårlig ting, understreger han: ”Vi har måske fået overskud i velfærdssamfundet til at tænke endnu mere på vores egne mentale tilstand, og det gør, at vi søger nyt og ikke lader os tilfredse med det første og bedste svar. Det er på mange måder en sund udvikling, at vi kan være kritiske og oplyste og ’forbrugere’ i forhold til troen. Det er i øvrigt også en protestantisk tradition, at man ikke tager ethvert religiøst autoritativt svar for gode varer, men selv søger i Bibelen efter mening og den direkte adgang til Vorherre.”

Der er en tydelig sammenhæng med informationssamfundet og den digitale revolution. ”Hvad sker der, når folk bliver religiøst søgende? Så er det hele tilgængeligt på én gang, det er ikke kun den lokale sognekirke eller sognepræst der tages i ed på, hvad skal jeg mene eller tro. Man finder selv ud af det,” siger Morten og tilføjer, at folk ikke nødvendigvis er blevet mindre troende: ”Folk er jævnt hen lige så troende i dag, som de var for 30 år siden. De tror bare på en anden måde, på en mere personlig måde, på en mere sammensat måde. Troen er der sådan set stadigvæk, og mon ikke den også vil blive ved med at være der.”

Kirke og stat

Store dele af Mortens analyse fokuserer på Folkekirken og dens særlige rolle i det danske samfund. Det er også i de offentlige institutioner, forandringerne er mest tydelige: kristendomsundervisningen i folkeskolen er på retur, det kirkelige stof i DR prioriteres mindre og mindre, og der er fornyet debat om kirkens rolle i civilregistrering af fødsler. Skal vi forvente en snarlig adskillelse af kirke og stat? Uden at ville sætte årstal på, ser han en tydelig tendens i den retning. Men er det så en god eller dårlig ting? Det er straks sværere at svare på.

”Jeg kan se fordele og ulemper,” siger Morten. ”Set fra mit bord vil det være skidt, hvis alle mennesker holder op med at være kristne, men det er ikke det, jeg ser. Så derfor er det svært at have en entydig holdning til det. Jeg inviterer mine læsere til at tænke med sammen med mig.” Det kan være en fordel i nogle sager, hvis kirken bliver sat mere fri til at være kirke uden statslig indblanding, påpeger han, men omvendt vil en ændring for mange gøre dåb og kirkegang mindre selvfølgeligt, hvis der ikke længere er den folkelige og institutionelle forankring.

Vil frikirker som Adventistkirken ikke være bedre stillet med en adskillelse af kirke og stat?

”Set fra et frikirkeligt perspektiv vil mange nok betragte det som en fordel, hvis forbindelsen mellem stat og kirke bliver løsere, end den er i dag. Så får man i højere grad et religiøst marked, og der vil det være lettere at begå sig som frikirke end ellers. Desuden er de teologiske opfattelser i mange frikirker sådan, at man ikke er særlig begejstret for den statskirkelige religiøsitet, som er kendetegnet ved en meget stor grad af tolerance og rummelighed og en mindre skarp profil. Men frikirkerne nyder også godt af den status og betydning, som kristendommen stadig har i dag som en del af hele embedsværket. Det skal ikke undervurderes.”

Plads til nyt og gammelt

Netop kristendommens eller troens plads i samfundet vil jeg gerne høre Mortens kommentarer til. For når han beskriver en ny slags tro, hvor man fokuserer mindre på dogmer og mere på at sammensætte det, der virker for en selv, kan jeg ikke lade være med at tænke på, at en del adventister nok vil betakke sig. Er der overhovedet plads til stadig at være traditionel kristen i den nye virkelighed? Det er der naturligvis, siger Morten, og i en global sammenhæng er det også den slags kristendom, der er i vækst.

Men, fortsætter han meget diplomatisk, ”også i frikirker er der konservative og liberale; dem, der tror meget, og dem, der tror lidt mindre eller mere anderledes. Og jeg vil da tro, at der også blandt Adventnyts læsere også er nogen, der vil betegne sig selv som en art google-kristne, der shopper lidt rundt her og dér, og synes, det er forfærdeligt, hvis ledelsen sætter noget autoritet igennem. I enhver religiøs organisation, som jeg kender dem, er der nok et lag af ledere og særligt afgjorte og særligt aktive, som har de synspunkter, som organisationen har. Men der er også en kæmpe understrøm af såkaldt ’almindelige mennesker’ eller lægfolk, der ikke nødvendigvis deler de opfattelser.”

”Derfor tror jeg, min bog kan bruges også til at tænke med omkring sin egen identitet, også selv om man har sin gang i en frikirke-sammenhæng, og det, jeg beskriver, fortrinsvis er i folkekirke-regi.”

Bibelens fremtid i Danmark

Kristendommens udfordring er i høj grad også Bibelselskabets udfordring. Et stort underskud I 2010 er et tydeligt signal om, at man heller ikke her kan tage befolkningens støtte for givet. Men Morten tror ikke, at det er umuligt at omstille sig til den virkelighed.

”I det nye, vi kommer hen mod, der spiller kirke og tro og bibel stadigvæk en rolle, det er bare en mere individualiseret rolle. Det er en mere følelsesbetonet eller erfaringsbetonet rolle. Det er en forandret rolle. Det er nye læsninger af Bibelen, der kommer frem blandt kunstnere, skuespillere, musikere og offentlige debattører. I hele sagen om homoseksuelle vielser er Bibelen jo i øvrigt blevet debatteret i et omfang, der næsten kan måle sig med debatten for og mod Guds eksistens i Grosbøll-sagen. Så Bibelen vil bestemt være der, også i det fremtidssamfund, jeg ser. Det er jeg fuldstændig overbevist om. Og hvis vi stadig mener, at Bibelen har en relevans ind i den samtid, så må vi prøve at formidle og præsentere Bibelen på den måde, som folk nu engang er interesserede i at få den på. Det værste, der kan ske, er at Bibelen bliver kedelig og står og samler støv på en hylde uden at blive brugt og diskuteret.”

Hvad er det vigtigste, I arbejder på lige nu?

”Det er helt klart digitaliseringen af hele bibelområdet.” Siden første søndag i advent har man kunnet downloade en ’app’ til sin iPhone eller iPad med hele den autoriserede bibeloversættelse, og Morten var ivrig efter at vise mig en prøveversion af programmet. Man kan se flere oversættelser over for hinanden, se krydshenvisninger, søge og gemme sine notater og understregninger. I løbet af 2012 bliver der også integration med sociale medier. Det ser lækkert ud, og jeg bestemmer mig næsten for at skulle have en iPad. Til andre platforme kan man få Bibelen som e-bog.

”Det er den samme tekst, vi har med at gøre, men det bliver muligt for hver enkelt bruger at sige: ’det er Bibelen på min egen måde’. Det er et eksempel på, hvordan vi arbejder i Bibelselskabet med at tænke Bibelen med på nutidens præmisser, men uden at give køb på det oprindelige.”

En bibel for alle kristne

Bibelselskabet støttes af alle kristne kirker i Danmark, og for Morten er det ”både et utrolig stort ansvar og et fantastisk privilegium” at stå i spidsen for en organisation med så bred opbakning. Selv om repræsentantskabet er organiseret ud fra Folkekirkens stiftsgrænser, er der en regel om, at der for hvert eneste stift skal være mindst ét medlem fra uden for Folkekirken.

”Hvad enten det så er en pinseven, eller en baptist, eller en adventist, så sender det et klart signal om, at dette her er ikke en ren folkekirkeklub, det er et fælleskirkeligt foretagende, fordi Bibelen er fælles for alle kristne,” siger Morten. ”Jeg er både glad for og stolt af, at der er så mange kirkesamfund, der bruger den samme bibel, for det viser noget om den kristne enhed. Det, at forskellige kristne grupper er fælles om den samme tekst og har været det i alle årene også i en dansk sammenhæng, synes jeg er meget smukt.”

Blå bog

Morten Thomsen Højsgaard

Gift med forlagsredaktør, cand.scient. Iben Højsgaard og far til Tobias, Theresa og Ditlev.

1992: Student fra Vejlefjordskolen.
2000: Cand.mag. i kristendomshistorie og historie fra Københavns Universitet
2000: Undervisningsassistent ved Institut for Gammel og Ny Testamente, Aarhus Universitet
2004: Ph.d. i religionssociologi fra Københavns Universitet med afhandlingen ”Netværksreligion”
2004-2006: Ekstern lektor ved religionsfagene på Københavns Universitet
2005-2010: Redaktør for kirke og tro, Kristeligt Dagblad
2011-: Generalsekretær for Det Danske Bibelselskab

Har udgivet adskillige bøger om medier og tro, senest ”Den tredje reformation – fra statskristendom til google-buddhisme”, Kristeligt Dagblads forlag 2011.

Læs mere

www.bibelselskabet.dk

www.digitalbibel.dk

www.hoejsgaard.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.